~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τοπική διαδικτυακή Εφημερίδα * με νέα για την Ανατολή Νέας Μάκρης * συντάκτης Πάνος Σ. Αϊβαλής * τηλ.: 22940 99125 - ώρες 12.00 -14.00 μ.μ. * επικοινωνία email: kepeme@gmail.com * Σελίδες επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής * για μια ανθρώπινη συνοικία των Ονείρων * με ελεύθερους χώρους και παιδότοπους * δεινά = [γεγονότα συνήθ. απρόσμενα, που φέρνουν στον άνθρωπο μεγάλη δυστυχία συμφορές]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ροή ειδήσεων

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17η /2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Ταχ. Δ/νση: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου
Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας
Μαραθώνας 26/11/2012
Α.Π: 29809
Τηλέφωνο : 22940- 67774, 67773
Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά
FAX: 22940 67778
e-mail: dsmarath@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα και ώρα 19.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Περί επικύρωσης πρακτικών από τις 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/2012 συνεδριάσεις Δ.Σ.
2. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.
4. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α+Β τριμήνου σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 αρθρ. 72 παρ. 1 περ. β΄(243/2012 ΟΕ).
5. Περί ψήφισης πιστώσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών έτους 2012.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου           Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και ΤΑΠ για το έτος 2013 και εφεξής.
7. Περί λήψης απόφασης για την αύξηση ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2013.
8. Περί λήψης απόφασης για την αύξηση ή μη των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2013.
9. Περί προσδιορισμού τρόπου χρήσης φυσικής πηγής στην τοπική κοινότητα Γραμματικού.
10. Περί αποδοχής ποσού 8.568,00 € για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.
11. Περί αποδοχής ποσού 3.400 € για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012.
12. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΜΑ (108-2012 ΚΕΔΜΑ).
13. Περί επιστροφής ποσών σε δημότες από περιπτώσεις: ως αχρεωστήτως καταβληθέντων που αφορούν Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό φόρο και επιστροφές παραβόλων.
14. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης
15. Περί λήψης απόφασης καθορισμού αμοιβής για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
16. Περί λήψης απόφασης για την συμμετοχή του υπαλλήλου κ.Γιάννη Παπαβασιλείου σε σεμινάριο στην Αχαΐα.
17. Περί αίτησης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Κόλλια Δημητρίου του Σπύρου και Καράντζαλη Έλενα του Γεωργίου.
18. Περί ορισμού επιτροπής καταλληλότητας για την μεταστέγαση Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
19. Περί ορισμού μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας (αντικαταστάσεις).
20. Περί ορισμού μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας (αντικαταστάσεις).
21. Περί ίδρυσης 4ου Νηπιαγωγείου.
22. Περί λήψης απόφασης ορισμού μέλους, με αναπληρωτή, για την επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου , στο Ο.Τ. 244α της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για ανέγερση Νηπιαγωγείου.
23. Περί λήψης απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ανάπλαση αύλειων χώρων και αποκατάσταση όψεων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Μαραθώνα του Ν. Αττικής».
24. Περί λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ν. ΑΤΤΙΚΗΣ».
25. Περί επανακαθορισμού χωροταξικής κατανομής του 2ου Γυμνασίου Ν. Μάκρης, και ένταξη σε αυτό των μαθητών που διαμένουν στον οικισμό Ν. Βουτζά-Ραφήνας.
26. Περί έκδοσης οικοδομικής άδειας και παραχώρηση της στο Σύλλογο Κρητών.
27. Περί λήψης απόφασης για την εξέλιξη του έργου «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις οδών Π.Ε. ΕΡΥΘΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΟΔΟΥ ΜΠΡΕΔΑΚΗ».
28. Περί τροποποίησης Ο.Τ. 83Α Ν. ΒΟΥΤΖΑ (Αγοριανίτης).
29. Περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 157/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης που αφορά την «πρόταση τροποποίησης και αποκατάστασης ιδιοκτησίας του Δήμου Σπαρτιατών στην 1η Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης» με διόρθωση του σχεδίου που την συνοδεύει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας.
30. Περί λήψης απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση ότι ο προϋπολογισμός του Αρχικού Συμβατικού Αντικειμένου, που εγκρίθηκε από την ΤΥΔΚ, επέχει θέση 1ου Συγκριτικού Πίνακα στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής 3ης Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης».
31. Περί έγκρισης Ηλεκτροδότησης εγκατάσταση ύδρευσης οικισμού Βιθυνίας- Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης»
32. Περί έγκρισης Πρακτικού Κληρώσεως ανάδειξης μελών επιτροπών ύστερα από κλήρωση και ανάγκη συγκρότησης επιτροπών του Δήμου Μαραθώνα για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4020/2011, για την παραλαβή της προμήθειας αυτοματοποιημένου συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Μαραθώνος και τη συγκρότηση της αναφερόμενης Επιτροπής.
33. Περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ 302/2012 ΑΔΣ. «περί έγκρισης μελέτης για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας οικισμού Κ. Σουλίου Δήμου Μαραθώνα»».
34. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομου Παραλίας Μαραθώνα
(Κυανή Ακτή).
35. Περί τροποποίησης του υφισταμένου ΓΠΣ Δήμου Μαραθώνος στα γήπεδα που βρίσκονται εντός Ζώνης Α του ΠΔ 5/13 – 12 – 1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄).
36. Περί τροποποίησης των ορίων της ζώνης Α΄ του Αρχαιολογικού χώρου Ραμνούντος Δήμου Μαραθώνος που καθορίστηκε με την Αποφ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/8131/448 ΦΕΚ 146 Β΄// 3 – 4 – 1994).
37. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης αγοράς δύο (2) μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων από δημοπρασία της Ο.ΣΥ Α.Ε.
38. Περί λήψης απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμός αποζημίωσης των φερόμενων ιδιοκτητών Μπάση Αναστασίου και Παναγιώτη στην ιδιοκτησία, Κ.Κ 013634, στο Ο.Τ. 201 της 1ης ΠΕ. (228-2012 ΟΕ).
39. Περί λήψης απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμός αποζημίωσης του φερόμενου ιδιοκτήτη Λάμπου Ιωάννη στην ιδιοκτησία, Κ.Κ. 0145001, στο Ο.Τ. 402 της 3ης ΠΕ. (235-2012 ΟΕ).
40. Περί λήψης απόφασης αποδοχής δωρεάς και κατασκευή αποχωρητηρίων και αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ στη θέση Παλαιό Πεδίο Βολής στο Σχοινιά εντός του αιγιαλού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στέργιος Τσίρκας