~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τοπική διαδικτυακή Εφημερίδα * με νέα για την Ανατολή Νέας Μάκρης * συντάκτης Πάνος Σ. Αϊβαλής * τηλ.: 22940 99125 - ώρες 12.00 -14.00 μ.μ. * επικοινωνία email: kepeme@gmail.com * Σελίδες επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής * για μια ανθρώπινη συνοικία των Ονείρων * με ελεύθερους χώρους και παιδότοπους * δεινά = [γεγονότα συνήθ. απρόσμενα, που φέρνουν στον άνθρωπο μεγάλη δυστυχία συμφορές]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ροή ειδήσεων

Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

O Συνήγορος του Πολίτη για τις Πυρκαγιές στην Β.Ανατολική Αττική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25-8-2009
Θέμα: Πυρκαγιές.
Συμμεριζόμενος την αγωνία των πολιτών από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο
Συνήγορος του Πολίτη είναι σε θέση, αξιοποιώντας την εμπειρία του να συμβάλει
δημιουργικά στον δημόσιο διάλογο της επόμενης ημέρας, συνοψίζοντας τις
προτάσεις που κατά καιρούς έχει διατυπώσει προς την Πολιτεία, προκειμένου να
μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα οικολογικής, και όχι μόνον, καταστροφής.
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙOY
Είναι πικρή η διαπίστωση ότι παραμένουν επίκαιρες οι προ τριών ετών
προτάσεις που ο Συνήγορος του Πολίτη είχε απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης τον Δεκέμβριο 2006: η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των δασών, όπως
επίσης και η στελέχωση και ενίσχυση με σύγχρονα τεχνικά μέσα των κατά τόπους
δασαρχείων. Οι αναφορές πολιτών προς τον Συνήγορο του Πολίτη δείχνουν ότι
βαίνουν αμείωτες οι πιέσεις για δόμηση σε περιοχές που άμεσα γειτνιάζουν με
δασικές εκτάσεις ή ακόμη και εμπίπτουν σε αυτές.
2. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ –
ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Επιβεβαιώνονται επίσης οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου (Εύβοια, Ιούλιος 2008 ),
ότι οι εργασίες για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό των δασικών δρόμων πρέπει να
τύχουν της αναγκαίας ενίσχυσης από την Πολιτεία, ώστε να μην παραμένουν
ανεκμετάλλευτες οι μελέτες των περιφερειακών Διευθύνσεων Δασών.
3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Όσον αφορά την πολιτική προστασία, πέρυσι είχαμε ήδη εκφράσει την
επιφύλαξή μας αν ο συντονισμός περνά στην πράξη, πέρα από την τυπική σύγκληση
επιτροπών σε διάφορες βαθμίδες της διοίκησης κι αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία από τη
μέχρι τώρα έρευνά μας σε σχέση με τις περιοχές που επλήγησαν από τις
καταστρεπτικές περιοχές του 2007 αφορούν υπαρκτές ελλείψεις σε προσωπικό και
μέσα της Πυροσβεστικής, παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε από την Πολιτεία, αλλά
και έλλειψη κοινής επιχειρησιακής δράσης των δασικών και των πυροσβεστικών
υπηρεσιών, παρά την πολύτιμη τεχνογνωσία των δασολόγων. Δεν θα πρέπει, τέλος,
να παραγνωρίσουμε ότι πραγματική πολιτική προστασία είναι αυτή που ενεργοποιεί
τους ίδιους τους πολίτες, η εθελοντική δράση των οποίων παραμένει εν πολλοίς
ασυντόνιστη.
4. ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ –
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τέλος, η εμπειρία αποκατάστασης των πυρκαγιών του 2007 πιστεύουμε ότι θα
αποβεί χρήσιμη ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για την κήρυξη των
αναδασωτέων εκτάσεων και τα λοιπά έργα (αντιπλημμυρικά κ.α.) για την προστασία
του περιβάλλοντος αλλά και την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια
τους. Παραμένουμε στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας για να
μεταφέρουμε την εμπειρία της Ανεξάρτητης Αρχής από τη διερεύνηση σχετικών
αναφορών.
Η επιστολή προς Υπουργό Aγροτικής Aνάπτυξης στο ακόλουθο link
http://www.synigoros.gr/perivallon/docs/Epistoli_se_Ypourgo_Agrotikis_Anaptixis_
20_12_06.pdf
Οι διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τα πυρόπληκτα της Εύβοιας, στο
ακόλουθο Link
http :// www . synigoros . gr / pdf 01/ Evia -_ final 16-7-08__2 . pdf