~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τοπική διαδικτυακή Εφημερίδα * με νέα για την Ανατολή Νέας Μάκρης * συντάκτης Πάνος Σ. Αϊβαλής * τηλ.: 22940 99125 - ώρες 12.00 -14.00 μ.μ. * επικοινωνία email: kepeme@gmail.com * Σελίδες επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής * για μια ανθρώπινη συνοικία των Ονείρων * με ελεύθερους χώρους και παιδότοπους * δεινά = [γεγονότα συνήθ. απρόσμενα, που φέρνουν στον άνθρωπο μεγάλη δυστυχία συμφορές]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ροή ειδήσεων

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση του Δ.Σ. Μαραθώνα την Παρασκευή 30/11/12

Συνεδρίαση του Δ.Σ.  Μαραθώνα την Παρασκευή 30/11/12 στην αίθουσα συνεδριάσεων αφετηρία μαραθωνίου δρόμου με 40 θέματα ημερησίας διάταξης.
 Τα σημαντικότερα είναι: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2013 και καθορισμός δημοτικών τελών, φόρου ηλεκτροδοτημένων χώρων και ΤΑΠ για το έτος 2013 και εφεξής.
Η  Συνεδρίαση είναι ανοιχτή και η συμμετοχή πολιτών απαραίτητη. Γιατί μπορεί να αποτρέψει δυσμενείς για το κοινωνικό σύνολο αποφάσεις.

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17η /2012
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ

Ταχ. Δ/νση: Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου
Ταχ. Κωδ.: 190 07 Μαραθώνας
Μαραθώνας 26/11/2012
Α.Π: 29809
Τηλέφωνο : 22940- 67774, 67773
Πληροφορίες: Αναστασία Μυλωνά
FAX: 22940 67778
e-mail: dsmarath@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Κτίριο 1 εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα και ώρα 19.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Περί επικύρωσης πρακτικών από τις 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/2012 συνεδριάσεις Δ.Σ.
2. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
3. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.
4. Περί λήψης απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α+Β τριμήνου σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 αρθρ. 72 παρ. 1 περ. β΄(243/2012 ΟΕ).
5. Περί ψήφισης πιστώσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών έτους 2012.
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου           Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και ΤΑΠ για το έτος 2013 και εφεξής.
7. Περί λήψης απόφασης για την αύξηση ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2013.
8. Περί λήψης απόφασης για την αύξηση ή μη των τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2013.
9. Περί προσδιορισμού τρόπου χρήσης φυσικής πηγής στην τοπική κοινότητα Γραμματικού.
10. Περί αποδοχής ποσού 8.568,00 € για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.
11. Περί αποδοχής ποσού 3.400 € για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012.
12. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΜΑ (108-2012 ΚΕΔΜΑ).
13. Περί επιστροφής ποσών σε δημότες από περιπτώσεις: ως αχρεωστήτως καταβληθέντων που αφορούν Δημοτικά Τέλη & Δημοτικό φόρο και επιστροφές παραβόλων.
14. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης
15. Περί λήψης απόφασης καθορισμού αμοιβής για την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
16. Περί λήψης απόφασης για την συμμετοχή του υπαλλήλου κ.Γιάννη Παπαβασιλείου σε σεμινάριο στην Αχαΐα.
17. Περί αίτησης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Κόλλια Δημητρίου του Σπύρου και Καράντζαλη Έλενα του Γεωργίου.
18. Περί ορισμού επιτροπής καταλληλότητας για την μεταστέγαση Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
19. Περί ορισμού μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας (αντικαταστάσεις).
20. Περί ορισμού μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας (αντικαταστάσεις).
21. Περί ίδρυσης 4ου Νηπιαγωγείου.
22. Περί λήψης απόφασης ορισμού μέλους, με αναπληρωτή, για την επιτροπή καταλληλότητας οικοπέδου , στο Ο.Τ. 244α της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, για ανέγερση Νηπιαγωγείου.
23. Περί λήψης απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ανάπλαση αύλειων χώρων και αποκατάσταση όψεων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Μαραθώνα του Ν. Αττικής».
24. Περί λήψης απόφασης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΥ ν. ΑΤΤΙΚΗΣ».
25. Περί επανακαθορισμού χωροταξικής κατανομής του 2ου Γυμνασίου Ν. Μάκρης, και ένταξη σε αυτό των μαθητών που διαμένουν στον οικισμό Ν. Βουτζά-Ραφήνας.
26. Περί έκδοσης οικοδομικής άδειας και παραχώρηση της στο Σύλλογο Κρητών.
27. Περί λήψης απόφασης για την εξέλιξη του έργου «Διανοίξεις – Διαπλατύνσεις οδών Π.Ε. ΕΡΥΘΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΟΔΟΥ ΜΠΡΕΔΑΚΗ».
28. Περί τροποποίησης Ο.Τ. 83Α Ν. ΒΟΥΤΖΑ (Αγοριανίτης).
29. Περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 157/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης που αφορά την «πρόταση τροποποίησης και αποκατάστασης ιδιοκτησίας του Δήμου Σπαρτιατών στην 1η Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης» με διόρθωση του σχεδίου που την συνοδεύει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ και της Περιφέρειας.
30. Περί λήψης απόφασης για επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση ότι ο προϋπολογισμός του Αρχικού Συμβατικού Αντικειμένου, που εγκρίθηκε από την ΤΥΔΚ, επέχει θέση 1ου Συγκριτικού Πίνακα στα πλαίσια της μελέτης «Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής 3ης Π.Ε. του Δήμου Νέας Μάκρης».
31. Περί έγκρισης Ηλεκτροδότησης εγκατάσταση ύδρευσης οικισμού Βιθυνίας- Αγίας Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης»
32. Περί έγκρισης Πρακτικού Κληρώσεως ανάδειξης μελών επιτροπών ύστερα από κλήρωση και ανάγκη συγκρότησης επιτροπών του Δήμου Μαραθώνα για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4020/2011, για την παραλαβή της προμήθειας αυτοματοποιημένου συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Μαραθώνος και τη συγκρότηση της αναφερόμενης Επιτροπής.
33. Περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ 302/2012 ΑΔΣ. «περί έγκρισης μελέτης για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας οικισμού Κ. Σουλίου Δήμου Μαραθώνα»».
34. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομου Παραλίας Μαραθώνα
(Κυανή Ακτή).
35. Περί τροποποίησης του υφισταμένου ΓΠΣ Δήμου Μαραθώνος στα γήπεδα που βρίσκονται εντός Ζώνης Α του ΠΔ 5/13 – 12 – 1979 (ΦΕΚ 707 Δ΄).
36. Περί τροποποίησης των ορίων της ζώνης Α΄ του Αρχαιολογικού χώρου Ραμνούντος Δήμου Μαραθώνος που καθορίστηκε με την Αποφ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/8131/448 ΦΕΚ 146 Β΄// 3 – 4 – 1994).
37. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης αγοράς δύο (2) μεταχειρισμένων αστικών λεωφορείων από δημοπρασία της Ο.ΣΥ Α.Ε.
38. Περί λήψης απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμός αποζημίωσης των φερόμενων ιδιοκτητών Μπάση Αναστασίου και Παναγιώτη στην ιδιοκτησία, Κ.Κ 013634, στο Ο.Τ. 201 της 1ης ΠΕ. (228-2012 ΟΕ).
39. Περί λήψης απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμός αποζημίωσης του φερόμενου ιδιοκτήτη Λάμπου Ιωάννη στην ιδιοκτησία, Κ.Κ. 0145001, στο Ο.Τ. 402 της 3ης ΠΕ. (235-2012 ΟΕ).
40. Περί λήψης απόφασης αποδοχής δωρεάς και κατασκευή αποχωρητηρίων και αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ στη θέση Παλαιό Πεδίο Βολής στο Σχοινιά εντός του αιγιαλού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στέργιος Τσίρκας

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Τρεις μέρες με Κινηματογράφο από την Κινηματογραφική Λέσχη Νέας Μάκρης

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου αλλά και το Σάββατο 24-11 και Κυριακή 25-11 πάμε Κινηματογράφο (Πολιτιστικές Απόπειρες - Αίθουσα Πολύτροπο Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη, 
τηλ. 22940 98500) προβολή ταινίας στις 8.00 μ.μ. και η δεύτερη στις 10.00 μ.μ. - Είσοδος 2,00 ευρώ.

Λίγα λόγια για τις ταινίες του «53 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης»

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012
«Πέρα απ’ το λόφο / Beyond The Hill / Tepenin ardi» - στις 8 το βράδυ.
Τουρκία 2012 / Σκηνοθεσία-Σενάριο: Emin Alper / Έγχρωμο, 94 λεπτά.
Φωτογραφία: George Chiper-Lillemark / Μοντάζ: Ozcan Vardar / Ήχος: Fatih Aydoğdu
Μουσική:Volkan Akmehmet, İnanc Şanver / Ηθοποιοί: Tamer Levent, Reha Ozcan, M
ehmet Ozgur, Berk Hakman, Furkan Berk Kıran, Banu Fotocan, Sercan Gumuş, Şevval Kuş

Περίληψη: Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, ο συνταξιούχος δασοπόνος Φαΐκ υποδέχεται καλεσμένους στο εξοχικό του. Ο γιος του, Νουσρέτ, έχει έρθει για επίσκεψη μαζί με τους δυο εγγονούς του, τον Τζανέρ και τον Ζαφέρ. Ωστόσο, παρά το καλοκαιρινό σκηνικό, η διάθεση της ομήγυρης είναι μουντή. Ο Φαΐκ έχει προβλήματα με τους ντόπιους νομάδες και βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή. Η παρέα αυτή συμπληρώνεται από την οικογένεια του Μεχμέτ και της Μεργιέμ, και γεφυρώνει διαφορετικές νοοτροπίες και κοινωνικές τάξεις. Οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες: γι’ αυτές όμως ευθύνεται πάντα κάποιος άλλος, στην περίπτωσή μας οι νομάδες, που θα παραμείνουν αόρατοι εχθροί.

«Σύννεφο 9 / Cloud 9 / Wolke 9» - στις 10 το βράδυ.
Γερμανία 2008 / Σκηνοθεσία:Andreas Dresen / Έγχρωμο, 98 λεπτά.
Σενάριο:Andreas Dresen, Cooky Ziesche, Laila Stieler, Jorg Hauschild / Φωτογραφία: Michael Hammon
Μοντάζ: Jorg Hauschild / Ήχος:Peter Schmidt / Κοστούμια: Sabine Greunig
Ηθοποιοί: Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal, Steffi Kόhnert

Περίληψη: Δεν το ήθελε. Απλώς συνέβη. Αντάλλαξαν κλεφτές ματιές, ένιωσαν μια έλξη. Δεν πήγαιναν γυρεύοντας. Η Ίνγκε είναι 65άρα. Είναι παντρεμένη εδώ και τριάντα χρόνια και αγαπά τον σύζυγό της. Αλλά της αρέσει κι ο Καρλ, ένας μεγαλύτερος άντρας, ήδη στα 76 του. Υπάρχει πάθος. Κι ύστερα σεξ. Και ξαφνικά η Ίνγκε νιώθει πάλι σαν κορίτσι...

Σχετικά με τον Σκηνοθέτη: Είναι κοινό χαρακτηριστικό των ταινιών του Αντρέας Ντρέσεν, του οποίου το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κάνει εκτενές αφιέρωμα, να παρακολουθεί τους ήρωες του από την κλειδαρότρυπα. Η διαφορά του με τους υπόλοιπους vouyerίστες σκηνοθέτες είναι ότι προσπαθεί να εμπλέξει συναισθηματικά τον θεατή, χωρίς να τον αφήσει έξω από όσα διαδραματίζονται επί της οθόνης.
Η διεισδυτικότητα της ματιάς του Ντρέσεν μοιάζει πιο καίρια και πιο ποιητική από κάθε άλλη του ταινία, ενώ οι πρωταγωνιστές του κλέβουν τις εντυπώσεις ξεγυμνώνοντας κυριολεκτικά και μεταφορικά τους εαυτούς τους.

Βιογραφία: Ο Αντρέας Ντρέζεν γεννήθηκε το 1963 στην Γκέρα, στην Ανατολική Γερμανία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε να δουλεύει στο θέατρο και να γυρίζει ταινίες μικρού μήκους. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Ανώτατη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πότσνταμ-Μπάμπελσμπεργκ. Από το 1992 εργάζεται ως σεναριογράφος και συγγραφέας για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο και την όπερα. Ο Ντρέζεν είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες της Γερμανίας, με πολυποίκιλο έργο και σημαντικές διακρίσεις. Η ταινία του Μορφές της νύχτας κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Βερολίνου και το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ του Βαγιαδολίδ. Το Μικρά ψέματα, μεγάλες απιστίες κέρδισε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου του 2002, τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Καλλιτεχνικού Συνόλου στο Φεστιβάλ του Σικάγου, καθώς και Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ της Γάνδης, στο Βέλγιο. Το Σύννεφο 9 έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2008, όπου κέρδισε το βραβείο “Coup de Coeur” στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα». Η ταινία ήταν υποψήφια για τα ευρωπαϊκά βραβεία, στις κατηγορίες καλύτερου Α΄ Γυναικείου Ρόλου και καλύτερης σκηνοθεσίας, και απέσπασε το Γερμανικό Βραβείο Κινηματογράφου Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας (χάλκινο βραβείο). Το Ουΐσκι με βότκα διακρίθηκε με το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι το 2009 και το Στα Μισά του Δρόμου κέρδισε το βραβείο του τμήματος «Ένα κάποιο βλέμμα» των Καννών, και τέσσερα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, και Α΄ και Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου

«Με το φως της μέρας / When Day Breaks / Kad svane dan» - στις 8 το βράδυ.
Σερβία 2011 / Σκηνοθεσία:Goran Paskaljević / Έγχρωμο, 90 λεπτά.
Σενάριο:Goran Paskaljević, Filip David / Φωτογραφία: Milan Spasić
Μοντάζ: Kristina Pozenel /Ήχος:Velibor Hajduković, Nebosa Zorić / Μουσική: Vlatko Stefanovski
Ηθοποιοί:Mustafa Nadarević, Predrag Ejdus, Nebojsa Glogovac, Meto Jovanovski, Zafir Hadzimanov, Nada Sargin, Ana Stefanović, Olga Odanović-Petrović, Toma Jovanović, Rade Kojadinović, Mira Banjac

Περίληψη: Ο Μίσα Μπράνκοφ είναι συνταξιούχος καθηγητής μουσικής. Ένα πρωινό λαμβάνει ένα γράμμα που του ζητάει να έρθει σε επαφή με το Εβραϊκό Μουσείο του Βελιγραδίου. Εκεί μαθαίνει πως, κατά τη διάρκεια κάποιων ανασκαφών στους υπονόμους της Παλιάς Αγοράς της πόλης, βρέθηκε ένα σιδερένιο κουτί, στο ίδιο σημείο όπου, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βρισκόταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για τους Σέρβους Εβραίους και Τσιγγάνους. Τo περιεχόμενο του κουτιού θα αλλάξει τη ζωή του καθηγητή.
Η ταινία είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Σερβίας για τα Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

«Big Hit» - στις 10 το βράδυ.
Ελλάδα 2012 / Σκηνοθεσία - Σενάριο: Κάρολος Ζωναράς / Ασπρόμαυρο, 129 λεπτά.
Φωτογραφία: Διονύσης Ευθυμιόπουλος / Μοντάζ: Ελένη Τόγια
Καλλιτεχνική διεύθυνση-Κοστούμια: Κατερίνα Ζουράρη / Μακιγιάζ: Μισέλ Ιβανώφ
Ηθοποιοί: Μελέτης Γεωργιάδης, Katia Wallis, Ευγενία Αποστόλου, Γρηγόρης Γαλάτης, Άλεξ Σπυρόπουλος.

Περίληψη: Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει τα αίτια της αυτοκτονίας ενός συναδέλφου του, ο υπαστυνόμος Αριστείδης Κορμάς θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια εφιαλτική περιπέτεια, όπου οργανωμένο έγκλημα και αστυνομία αποτελούν τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Φιλμογραφία:
1980 Tο μεγάλο γεγονός της εβδομάδος (short)
1983 Jessica Morgan (short) / 1984 Η τραγωδία του Ιππόλυτου (short)
1990 Ό,τι γυαλίζει είναι χρυσός (short) / 1993 Ο Ορέστης στην Tor Bella Monaca (short)
1994 Άδης και κόρη (short) / 1995 Το ημερολόγιο του Τσάρλυ (short)
1996 Τέλειο έλεος (short) / 1997 Ιδανική πόλη (short) / 2002 Savoir vivre (short)
2008 Ο γιος του Τσάρλυ / 2012 Big Hit

Κυριακή 25 Νοεμβρίου

« Νύχτα σιωπής / Night of Silence / Lal gece» - στις 8 το βράδυ.
Τουρκία 2012 / Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Reis Celik (Ρέις Τσελίκ) / Έγχρωμο, 92 λεπτά.
Φωτογραφία: Gokhan Tiryaki / Ήχος: Nurkut Ozturk / Καλλιτεχνική διεύθυνση: Burcu Karakaş
Ηθοποιοίt İlyas Salman, Dilan Aksut
Περίληψη: Ο γαμπρός είναι περίπου 60 χρονών, πέρασε χρόνια στη φυλακή, και άρα δεν είναι ακριβώς σε ηλικία γάμου. Για την ακρίβεια, ο επικείμενος γάμος γίνεται για να μπει τέλος στη βεντέτα ανάμεσα σε δύο μεγάλες οικογένειες. Η νύφη έχει το πρόσωπό της κρυμμένο πίσω από ένα κόκκινο βέλο και περιμένει τον γαμπρό κρατώντας μέσα της τους φόβους της. Η πόρτα κλείνει κι οι θόρυβοι πίσω της σβήνουν. Η νύφη κι ο γαμπρός είναι τώρα μόνοι στο δωμάτιο. Ο γαμπρός δίνει τα δώρα του στη νύφη. Όταν είναι καθιστή, τα πόδια της δεν φτάνουν στο έδαφος. Ο γαμπρός αποκαλύπτει το πρόσωπό της. Το πρόσωπο κάτω από το πέπλο είναι αυτό ενός 14χρονου κοριτσιού. Ο γαμπρός είναι υποχρεωμένος, υπακούοντας στην παράδοση αιώνων, να ολοκληρώσει το γάμο. Η νύφη προσπαθεί να ξεγελάσει τους φόβους της με το χιούμορ. Η νύχτα που περνούν μαζί μοιάζει με παρτίδα σκάκι. Τι θα φέρει το πρωί για τους δύο νεόνυμφους;

Βραβεία: Κρυστάλλινη Άρκτος – Φεστιβάλ Βερολίνου 2012
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας / Best Film – Wurzburg FF 2012
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Α΄ Ανδρικού & Α΄ Γυναικείου Ρόλου / Best Film, Best Actor, Best Actress – Nurnberg FF 2012
Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου, Βραβείο Κοινού / Best Actor, Audience Award – International Adana Golden Boll FF 2012, Turkey

Φιλμογραφία:
1986 Gocerler’/The Nomads (doc) - 1990 Burasi Da İstanbul/The Other Face of Istanbul (doc)
1991 Gaziantep’in bir gunu/A Day in Gaziantep (doc)
1992 Nazim Hikmet ziyaretcin var/ Nazim Hikmet, You Have a Visitor (doc)
1996 Işiklar sonmesin/Let There Be Light - 1998 Hoşcakal yarin/Goodbye Tomorrow
2004 İnat hikayeleri/Tales of Intransigence (doc) - 2008 Multeci/Refugee - 2012 Lal gec/Night of Silence

«Έντεκα συναντήσεις με τον πατέρα μου» - στις 10 το βράδυ
Ελλάδα 2012 / Σκηνοθεσία: Νίκος Κορνήλιος / Έγχρωμο, 90 λεπτά.
Σενάριο: Νίκος Κορνήλιος, Ευγενία Παπαγεωργίου / Φωτογραφία: Claudio Bolivar, Νίκος Θωμάς
Μοντάζ: Ευγενία Παπαγεωργίου. / Ήχος: Βασιλική Πούλου
Ηθοποιοί: Εύα Γαλογαύρου, Λάμπρος Αποστόλου, Eva Stylander, Γιώργος Τζουβελέκης.

Περίληψη: Η Εύα, ένα νέο κορίτσι που σπουδάζει κλασικό τραγούδι, αποφασίζει να συναντήσει για πρώτη φορά τον πατέρα της, ο οποίος αγνοεί την ύπαρξή της. Ο Θωμάς είναι φύλακας σ’ ένα χώρο με φορτηγά, ζει σ’ ένα κοντέινερ και είναι παραιτημένος από κάθε προσδοκία. Η συνάντησή τους θα είναι η συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων και η σχέση που θα δημιουργήσουν μια ιδιότυπη, «δική τους» σχέση, έξω από τις συνηθισμένες κατηγορίες.

Φιλμογραφία: 1985 Trois mouvements / 1991 Ισημερία / 1997 Το αθώο σώμα / 2002 Ο κόσμος ξανά / 2008 Η μουσική των προσώπων / 2010 Τρίτη / 2012 11 συναντήσεις με τον πατέρα μου.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100001876905673&fref=ts

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Spiegel: «Η κρίση δεν απασχολεί τους πλούσιους Έλληνες»

Άρθρο για τη στάση των πλούσιων Ελλήνων απέναντι στην κρίση δημοσιεύει το εβδομαδιαίο περιοδικό Spiegel. Το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι «οι πλούσιοι Έλληνες παρακολουθούν χαλαροί την κρίση στη χώρα τους. (!!!) Η αλληλεγγύη προς τα κατώτερα στρώματα του 20% δεν απασχολεί την ελίτ».


Όπως παρατηρεί το Spiegel, «η Ελλάδα αγωνιά και πάλι για την εκταμίευση της επόμενης δόσης των 31,5 δισ. ευρώ. (..) Την ίδια ώρα, στην Αθήνα κυκλοφορούν λίστες με ονόματα, πίσω από τα οποία κρύβονται αδιανόητα ποσά. Πρόκειται για πολιτικούς, ηθοποιούς και επιχειρηματίες, που φέρονται να διαθέτουν λογαριασμούς σε υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη. 

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, μέχρι και 170 δισ. ευρώ ελληνικών καταθέσεων υπάρχουν στην Ελβετία».
Το περιοδικό προσθέτει ότι «η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυψε πρόσφατα μόνο για τους Έλληνες εφοπλιστές 37 είδη φορολογικής αμνηστίας και απορώντας απέστειλε επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση. Το 20% των θαλάσσιων μεταφορών γίνεται από Έλληνες εφοπλιστές, κατά κύριο λόγο ωστόσο υπό ξένη σημαία. 
Η συμβολή του μεγαλύτερου παγκοσμίως εμπορικού στόλου στο ελληνικό ΑΕΠ είναι ελάχιστη, αφού τα κέρδη από τη ναυτιλία δεν φορολογούνται. Ακόμα και για επιχειρηματικούς τομείς, που δεν έχουν καμία σχέση με τη ναυτιλία, οι εφοπλιστές απαλλάσσονται των φόρων», επισημαίνει το Spiegel.


__________________________________

(Αναδημοσίευση από www.imerisia.gr)

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012

Η κινητοποίηση στο Σύνταγμα της μεγάλης διαδήλωσης κατά του μνημονίου

μέσα από το φακό του Δ.Θεοδόση.....................................

Μπροστά από το Κοινοβούλιο βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, την ώρα που μέσα στη Βουλή διεξαγόταν η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα νέα μέτρα λιτότητας. Επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδα διαδηλωτών συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και νερού από τις υδροφόρες. Ο Δημήτρης Θεοδόσης και ο φακός του ήταν εκεί...

__________________________________

*από το: 

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μαραθώνα σας καλεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11/2012 στις 5 μμ σε προσυγκέντρωση έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι.

Οι τρόικες εξωτερικού κι εσωτερικού φέρνουν προς ψήφιση το τρίτο Μνημόνιο κοινωνικής λεηλασίας, που θα δώσει τη χαριστική βολή στην ελληνική κοινωνία.

ΑΠΑΝΤΑΜΕ
Με τη γενική απεργία της Τρίτης και της Τετάρτης.
Περικυκλώνουμε τη Βουλή την Τετάρτη το απόγευμα.
Στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν έχουν την κοινωνική συναίνεση.

Δε θα τους αφήσουμε να περάσουν τα μέτρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μαραθώνα σας καλεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 7/11/2012 στις 5 μμ σε προσυγκέντρωση  έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι. Στη συνέχεια θα ανηφορήσουμε την Μητροπόλεως και θα σταθούμε στη συμβολή της με την πλατεία Συντάγματος. Θα βρισκόμαστε πάντα κάτω από το πανό του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μαραθώνα.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ


 *Δείτε περισσότερα στο: http://syriza-marathona.blogspot.gr/

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΛΥΔΩΝΙΖΕΤΑΙ! ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!


  Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα  

Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΛΥΔΩΝΙΖΕΤΑΙ!
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

6 & 7 ΝΟΕΜΒΡΗ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ
ΤΡΙΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟ 10.30. ΤΕΤΑΡΤΗ 6ΜΜ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΟΝΟΣ

 ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ  

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
·        Το νέο πακέτο μέτρων που ετοιμάζεται να καταθέσει η άθλια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ στη Βουλή, οδηγεί τους εργαζόμενους και το λαό στην απόλυτη φτώχεια,  ενώ η ανεργία θα εξελιχθεί σε εργατική γενοκτονία με την «απελευθέρωση» των απολύσεων και το πετσόκομμα στις αποζημιώσεις.
·        Η λεηλασία του δημόσιου πλούτου με τις ιδιωτικοποιήσεις, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και η νέα μείωση των δημόσιων επενδύσεων θα εκτινάξουν τις τιμές στο ρεύμα, το νερό και στις συγκοινωνίες, θα χειροτερεύσουν ποιοτικά τη δημόσια υγεία και παιδεία.
·        Η φορολογία εκτινάσσεται για τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους αγρότες για να σωθούν οι τραπεζίτες
·        Οι ίδιοι ομολογούν κυνικά στο σχέδιο προϋπολογισμού ότι δεν θα έρθει καμία «ανάκαμψη», αντίθετα, η ύφεση και η κρίση θα βαθύνει.
·        Οι δανειστές, η ΕΕ, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ καταπατούν χυδαία κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας με τις ιταμές απαιτήσεις τους για μόνιμη «εποπτεία». Θέλουν την Ελλάδα προτεκτοράτο.
·        Μαζί με το εργατικό και λαϊκό εισόδημα χτυπούν τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα, ενώ ο κρατικός αυταρχισμός φουντώνει μαζί με τη νεοφασιστική τρομοκρατία και η  πληροφόρηση επιστρέφει στην εποχή της ΥΕΝΕΔ.

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Η συνοχή της συγκυβέρνησης έχει ραγίσει ανεπανόρθωτα, ως αποτέλεσμα των αγώνων των εργαζομένων και της παλλαϊκής  αντίδρασης. Η «τρόικα εσωτερικού» διασπάται και αλληλοσυγκρούεται. Ο αντίπαλος δεν είναι παντοδύναμος,λοιπόν!  Ωστόσο, δεν θα πέσουν από μόνοι τους. Πρέπει να τους ανατρέψουμε! Ο δρόμος για την ανατροπή τους δεν θα είναι εύκολος, ούτε σύντομος. Δεν θα διστάσουν να καταφύγουν σε σε πολιτικούς ελιγμούς, σε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, αλλά και σε κάθε αντιδημοκρατικό και αντιδραστικό μέσο για να συνεχιστεί η ίδια αντιδραστική πολιτική. Όμως, η ενωμένη, συνειδητή και οργανωμένη πάλη εργαζομένων και λαού μπορεί να ακυρώσει και θα ακυρώσει κάθε αντιδημοκρατικό αντιδραστικό σχέδιο!

  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ  

Σύμμαχος των «μνημονιακών δυνάμεων» αντικειμενικά είναι η πολιτική συμβιβασμού, ταξικής συνεργασίας και αποκλιμάκωσης που ακολουθεί η γραφειοκρατία της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας  των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Οι αγώνες στα χέρια των εργατών!
Για να υλοποιηθεί αυτό το σύνθημα, πρώτο ποιοτικό βήμα είναι η ενότητα και όχι η διάσπαση των ταξικών και μαχητικών δυνάμεων!  Τώρα είναι η ώρα για έναν «Συντονισμό όλων των Συντονισμών» με προωθημένο ταξικό περιεχόμενο. Κάθε χωριστό βήμα μας πάει πίσω. Δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια.
Ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα καλεί σε συσπείρωση σε μια τέτοια κατεύθυνση.

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
 ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ

ΟΛΟΙ στην 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για  έναν μεγάλο, μαζικό, μακρύ και ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την νίκη.

Να ανατρέψουμε  τον μνημονιακό εφιάλτη,  τη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης – ΕΕ- ΔΝΤ κεφαλαίου που ρημάζουν τη χώρα και τον λαό. 
Η ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ  να γίνει το σύνθημα που θα αντηχεί,  σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τόπο δουλειάς, στους δρόμους και στις πλατείες.
Μπορούμε γιατί είμαστε οι πολλοί: εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες, συνταξιούχοι, φοιτητές, μετανάστες, επιστήμονες, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού.
Μπορούμε γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας, κλιμακώνουμε και συντονίζουμε τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις μας και συγκροτούμε ένα πλατύ και μαζικό ποτάμι ανατροπής και νίκης.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:
  • Να μην ψηφιστούν τα εφιαλτικά μέτρα. Να μην περάσει ο αντεργατικός αντιλαϊκός προϋπολογισμός. Συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα ακόμη κι αν περάσουν!
  • Όχι στις απολύσεις, σε κάθε μείωση των αποζημιώσεων, κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις. Όχι στην ανεργία. Ριζική μείωση του χρόνου εργασίας για νέες θέσεις εργασίας, αυξήσεις και όχι μειώσεις των μισθών για να ζήσουμε. Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους.
  • Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, με εργατικό έλεγχο. Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και της δημόσιας περιουσίας. Δημόσια παιδεία – υγεία – κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια.
  • Όχι στα χαράτσια, δραστική φορολογία  στο κεφάλαιο, τις  τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δραστική μείωση της φορολογίας για τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους αγρότες.
  • Διαγραφή του χρέους που ρημάζει τις ζωές μας. Σύγκρουση με το ευρώ και την ΕΕ.  Πραγματική δημοκρατία. Όχι στον κρατικό ολοκληρωτισμό, την εργοδοτική τρομοκρατία και τη φασιστική βία.
  • Η Ελλάδα δεν θα γίνει μπανανία.
  •  Έξω η τρόϊκα ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ.

Ανατροπή της κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ από το εργατικό και λαϊκό κίνημα 

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

Γενική απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη. Διαδηλώνουμε την Τρίτη στις 11.00 π.μ. στο Πεδίον του ΆρεωςΟι τρόικες εξωτερικού κι εσωτερικού φέρνουν προς ψήφιση το τρίτο Μνημόνιο κοινωνικής λεηλασίας, που θα δώσει τη χαριστική βολή στην ελληνική κοινωνία.

   ΑΠΑΝΤΑΜΕ   
Με τη γενική απεργία της Τρίτης και της Τετάρτης.
Διαδηλώνουμε την Τρίτη στις 11.00 π.μ. στο Πεδίον του Άρεως
Περικυκλώνουμε τη Βουλή την Τετάρτη στις 5.00 μ.μ.
Στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν έχουν την κοινωνική συναίνεση.


Δε θα τους αφήσουμε να περάσουν τα μέτρα


Ο ΣΥΡΙΖΑ Μαραθώνα σας καλεί τη ΤΡΙΤΗ 6/11/2012 στις 10 πμ στη Ν. Μάκρη απέναντι στον Αγ. Κωνσταντίνο για να μεταβούμε με λεωφορείο στη διαδήλωση.ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ


Στα περίπτερα θα είναι τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, η «Εφημερίδα των Συντακτών», η «πρώτη και μόνη ανεξάρτητη εφημερίδα», σύμφωνα με τον διευθυντή της, Νικόλα Βουλέλη.Την εφημερίδα εκδίδει ο «Συνεταιρισμός εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά», τον οποίο συγκροτούν πρώην εργαζόμενοι της «Ελευθεροτυπίας» και της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι.
Οι εργαζόμενοι στην Εφημερίδα των Συντακτών, που θα κυκλοφορήσει με 48 σελίδες, είναι περίπου 100- 110, ενώ θα έχει πολλούς συνεργάτες από όλη την κοινωνία, από τον ακαδημαϊκό χώρο και από τον χώρο του Πολιτισμού.
Η έκδοση του Σαββατοκύριακου θα είναι ενισχυμένη και θα έχει 64 σελίδες.


Καλοτάξιδη... με πάντα επιτυχίες και καλά ρεπορτάζ.... που έχουμε ανάγκη για να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τους ανθρώπους που ζουν μέσα σ' αυτή....


http://www.facebook.com/pages/